DPO kết nối

DPO KẾT NỐI - ĐỒNG PHỤC SIÊU-RẺ-CỰC-CHẤT CHO TỔ CHỨC HS-SV

Duy nhất chỉ có tại Đồng phục DPO

79K/ÁO

Tối đa 30 tổ chức mỗi tháng

Thông tin đăng ký

Thông tin về tổ chức của bạn

Tên tổ chức (*)
Invalid Input
CLB sife, hội sinh viên tình nguyện, khởi nghiệp,...
Mô tả hoạt động
Invalid Input
Giải thích lĩnh vực hoạt động của tổ chức bạn. Có đóng góp gì giúp HS-SV phát triển
Tên người phụ trách (*)
Please let us know your name.
Chủ tịch hoặc người phụ trách làm áo
Chức vụ (*)
Please write a subject for your message.
Chủ tịch, chủ nhiệm, trưởng ban hay thành viên
Điện thoại (*)
Invalid Input
Số điện thoại người phụ trách
Email (*)
Please let us know your email address.
Email người phụ trách

Thông tin về bạn- người đăng ký

Điện thoại
Invalid Input
Email hoặc facebook
Invalid Input
Nhập email hoặc địa chỉ facebook cá nhân của bạn
Tin nhắc khác
Please let us know your message.