BANER-WEB-CTKM-T11-2015

Các ký hiệu trên áo thun

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

                      GIẶT                                 

Không được giặt         
Giải Thích : Áo quần của bạn có thể không được an toàn bởi bất kỳ quá trình giặt nào.Thông thường bạn chỉ nên làm sạch khô.
Giặt bằng máy,nước ở nhiệt độ thường.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng thông qua việc sử dụng nước nóng hơn cùng với chất tẩy rửa hay bột giặt ,khuấy đều và điều chỉnh chế độ giặt của máy cho phù hợp. 
Giặt bằng tay.     
 Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng thông qua việc dùng nước ,chất tẩy rữa hay bột giặt  và các thao tác giặt bằng tay. 


Giặt bằng máy , nước ở nhiệt độ lạnh.
Giải thích : Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá 300C hay 65 à 85F. 
  Giặt bằng máy,ngâm lâu trong nước lạnh.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ ngâm lâu trong nước lạnh, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay. 
  Giặt bằng máy, ngâm trong  nước hơi lạnh.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước hơi lạnh.
Giặt bằng máy, nước ở nhiệt độ nước ấm                       
Giải thích : Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá  400C hay 105F. 
Giặt bằng máy, nước ở nhiệt độ nước hơi ấm
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước hơi ấm. 
Giặt bằng máy, ngâm lâu trong nước ấm. 
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ ngâm lâu trong nước ấm, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay. 
Giặt bằng máy,nước  ở nhiệt độ nóng.
Giải thích : Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá 500C hay 120F. 
Giặt bằng máy, ngâm lâu trong nước nóng.     
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ ngâm lâu trong nước nóng, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay.
Cac Qui Dinh Tren NhanGiặt bằng máy, ngâm trong nước hơi nóng
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước hơi nóng.                                                 

               TẨY                         :
 
        Có thể dung hóa chất tẩy khi cần.
Giải thích : Có thể dùng các chất tẩy khi giặt quần áo nếu cần.
Cac Qui Dinh Tren Nhan     Không dung hóa chất tẩy có chứa clo.
Giải thích  : Không dung hóa chất tẩy rửa có chứa clo. Quần áo sẽ không giữ được màu sắc như ban đầu nếu dùng chất tẩy rửa có chứa clo.
Cac Qui Dinh Tren Nhan     Không được dung hóa chất tẩy .
Giải thích : Không được dung bất kì chất tẩy rửa nào.Quần áo có thể sẽ không giữ được màu sắc như ban đầu nếu dung thuốc tẩy. 

                    SẤY KHÔ               
  
    Sấy khô ở nhiệt độ thường.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan    Sấy khô ở nhiệt độ thường,sức nóng thấp.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường, sức nóng thấp 
Cac Qui Dinh Tren Nhan   Sấy khô ở nhiệt độ thường,sức nóng trung bình.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường, sức nóng trung bình. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan   Sấy khô ở nhiệt độ thường,sức nóng cao.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường, sức nóng cao. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan   Sấy khô ở nhiệt độ thường,không cần sức nóng.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường không cần sức nóng 
Cac Qui Dinh Tren Nhan   Sấy khô
Giải thích : Có thể sử dụng máy sấy  nhưng nên điều chỉnh ở chế độ sấy khô . 
Cac Qui Dinh Tren Nhan    Sấy khô nhẹ.
Giải thích : Có thể sử dụng máy sấy  nhưng nên điều chỉnh ở chế độ sấy khô nhẹ. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan       Không được phép sấy.
Giải thích : Không được sử dụng mấy sấy. Thừơng được đi kèm bởi phương pháp làm khô lần lượt. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan     Không được phơi khô.
Giải thích  : Không được sử dụng mấy sấy. Thừơng được đi kèm bởi phương pháp làm khô lần lượt.. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan   Phơi trên dây thép.
Giải thích : Phơi quần áo ẩm ướt dưới mái hiên trên dây thép hay thanh ngang bên trong hay bên ngoài cửa sổ. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan   Phơi dưới mái hiên
Giải thích : Phơi quần áo trên dây thép hay thanh ngang trong hay ngoài cửa.
Cac Qui Dinh Tren Nhan    Phơi trên mặt phẳng.
Giải thích : Phơi quần áo trên một mặt phẳng nằm ngang. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan    Phơi trong bóng mát.
Giải thích : Thường được thực hiện cùng với việc phơi khô quần áo trên dây thép và nơi có mái hiên, tránh sự tiếp xúc trực tiếp của ánh sáng mặt trời.

*                                 VẮT
Cac Qui Dinh Tren Nhan   Không được vắt.
Giải thích : Không được vắt.. 

*                                      ỦI

Cac Qui Dinh Tren Nhan     Ủi với bất kì nhiệt độ nào,ủi bằng hơi nước hay ủi khô.
Giải thích : Việc ủi quần áo thường xuyên có thể là cần thiết và có thể được thực hiện với bất kì nhiệt độ có sẵn hay bằng hơi nước một cách thích hợp. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan Ủi ở nhiệt độ thấp.
Giải thích : Có thể ủi quần áo thường xuyên bằng hơi nước hay ủi khô và chỉ điều chỉnh bàn ủi ở nhiệt độ thấp (110C, 230F) . 
Cac Qui Dinh Tren Nhan    Ủi ở nhiệt độ trung bình.
Giải thích : Có thể ủi quần áo thường xuyên bằng hơi nước hay ủi khô và có thể điều chỉnh bàn ủi ở nhiệt độ trung bình từ (150C, 300F). 
Cac Qui Dinh Tren Nhan    Ủi ở nhiệt đô cao.
Giải thích : có thể ủi quần áo thường xuyên bằng hơi nước hay ủi khô và có thể điều chỉnh bàn ủi ở nhiệt độ cao từ (200C, 290F). 
Cac Qui Dinh Tren Nhan    Không được ủi bằng hơi nước.
Giải thích : Việc ủi bằng hơi nước có thể làm hư hại quần áo của bạn.Nhưng việc ủi khô thường xuyên đòi hỏi phải điều chỉnh nhiệt độ một cách hợp lý. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan   Không được ủi.
Giải thích : Sản phẩm có thể không được thẳng ,nhẵn hay không được hoàn chỉnh với bàn ủi. 

*                                 LÀM SẠCH KHÔ
Cac Qui Dinh Tren Nhan   Được phép làm sạch khô.
Giải thích : Làm sạch bằng bất kỳ dung môi làm sạch nào,bằng bất kỳ quy trình làm sạch nào ,bằng hơi nước hay bằng nhiệt độ cao. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan   Có thể làm sạch bằng tất cả các dung môi làm sạch.
Giải thích : Làm sạch bằng bất kỳ dung môi làm sạch nào. Thường được sử dụng cùng với một số hạn chế khác theo quy tắc làm sạch hợp lý. 
   Làm sạch bằng xăng.
Giải thích : Chỉ làm sạch bằng xăng. Thường được sử dụng cùng với một số hạn chế khác. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan   Có thể làm sạch bằng các dung môi làm sạch ngoại trừ dung môi  Trichloroethylene
Giải thích : Bất kì chất làm sạch nào khác ngoài trừ Trichloroethylene sẽ an toàn hơn khi sử dụng. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan  Qui trình làm sạch ngắn.
Giải thích : Có thể làm sạch có giới hạn bằng các loại dung môi làm sạch ,xăng ngoai trừ Trichloroethylene. 
Cac Qui Dinh Tren Nhan     Làm sạch với độ ẩm nhẹ.
Giải thích : Có thể làm sạch có giới hạn bằng các loại dung môi làm sạch ,xăng ngoai trừ Trichloroethylene. 
    Làm sạch với sức nóng thấp.
Giải thích : Có thể làm sạch có giới hạn bằng các loại dung môi làm sạch ,xăng ngoai trừ Trichloroethylene . 
    Làm sạch khô không có hơi nước.
Giải thích : Có thể làm sạch có giới hạn bằng các loại dung môi làm sạch ,xăng ngoai trừ Trichloroethylene . 
   Không đựơc làm sạch bằng hóa chất.
Giải thích : Không được làm sạch bằng hóa chất.

DPO - www.DongPhuc.Org

Đặt câu hỏi của bạn tại đây để được tư vấn Ngay

 
  • Theo dõi DPO qua
  • google+
  • facebook
  • twitter

33/165 Dương Quảng Hàm
Cầu GIấy, Hà Nội
Hotline: 0967.919.044
2013 © Nội dung đã được bảo hộ

 

Copyright © 2009 - 2013 DPO.Designed by Đồng phục DPO  2013. Admin : 

Đồng phục DPO - Nhà cung cấp áo thun , áo đồng phục , áo lớp , đồng phục lớp hàng đầu cho HS-SV . 

Bản quyền thiết kế thuộc về Đồng Phục DPO , mọi hành vi sao chép là vi phạm pháp luật.